logo
search

važna obavijest

Izvanredni protokol postupanja u izmijenjenim uvjetima rada

15.5.2020.

Temeljem Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 29.04.2020. i na prijedlog ravnateljice Suzane Parencan Munda, Upravno vijeće je na 24. sjednici donijelo:


IZVANREDNI PROTOKOL POSTUPANJA U IZMIJENJENIM UVJETIMA RADA U DJEČJEM VRTIĆU „MORSKI KONJIĆ“ SCUOLA MATERNA „CAVALLUCCIO MARINO“ TAR-TORRE PREMA PREPORUKAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA VRIJEME TRAJANJA POSEBNIH MJERA VEZANIH ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA VIRUSA COVID-19


ORGANIZACIJA RADA:  

U odgojno-obrazovnoj skupini boravit će do 9-ero djece. Odlukom ravnateljice i stručnog tima u skupini jaslica boraviti će do 5-tero djece. Za jednu skupinu djece brine se jedan odgojitelj, odnosno dva u cjelodnevnom programu, svaki u jednoj smjeni bez preklapanja

14 dana od primjene ovih uputa (od 11.05. do 22.05.2020.) ne primaju se nova djeca u odgojnu skupinu

Svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji.

Izbjegava se fizički (bliski) kontakt djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima ustanove

Fizički razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru posebno provode djelatnici u odnosu na druge djelatnike, te će se navedeni fizički razmak održavati kada je god moguće i između djelatnika i djece, s iznimkom kod njege djeteta, koja se provodi u što kraćem vremenu 

S djecom će se provoditi što je više moguće vremena na otvorenom.  

Prije popodnevnog odmora, prostorija će se prozračiti, dezinficirati i pripremiti

krevetiće na propisanoj udaljenosti od 2 metra. Krevetići za dnevni odmor djece postavit će se na propisani razmak na način da svako dijete spava uvijek na istom mjestu

Odgojitelj prilikom preuzimanja i predaje djeteta, te prilikom njege djece opcionalno će nositi zaštitnu masku. Nošenje rukavica nije preporučljivo, prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku

Obroci za djecu dostavljat će se na kolicima ispred ulaza u dječje sobe te odgojitelj unosi hranu u dječju sobu

Svako dijete konzumira obrok uvijek za svojim stolom, na istom mjestu. Obrok dijeli odgojitelj, koji je prethodno u kuhinji podijeljen na tanjure. Prije podjele obroka potrebno je staviti zaštitnu pregaču i pravilno oprati ruke.

Nakon što su djeca pojela obrok, kolica s posuđem ostavljaju se pred vratima skupine

Prostorije će se redovito provjetravati 

Izbjegavat će se svaki ulazak u prostorije svih ostalih djelatnika koji nisu direktno uključeni u rad s djecom. Čišćenje, popravci i slično provodit će se u periodu dok su djeca izvan skupine

U vrtić nije dozvoljen ulazak djelatnika koji nisu raspoređeni na posao

Svi zaposlenici obavezno moraju odmah po ulasku u vrtić dezinficirati vlastite mobitele

Odgojitelji i svi djelatnici vrtića prilikom dolaska i odlaska na posao mjere tjelesnu temperaturu i upisuju ju u tablicu praćenja tjelesne temperature djelatnika


PRIMOPREDAJA DJECE:  

U pratnji pojedinog djeteta važno je da bude uvijek ista osoba ili se izmjenjuju najviše dvije osobe (roditelji /skrbnici koji ne spadaju u rizičnu skupinu na obolijevanje od virusa Covid-19, tj. nisu starije životne dobi, niti kronični bolesnici)

Bolesni roditelji/skrbnici ne smiju dovoditi ni odvoditi djecu u/iz vrtića niti ulaziti u unutarnje i vanjske prostore vrtića

Roditelji/skrbnici imaju obavezu djetetu izmjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska u vrtić te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u vrtić već se javljaju telefonom ravnateljici vrtića i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Djeca sa znakovima drugih zaraznih bolesti također ne dolaze u vrtić. 

Odgojiteljica će primiti dijete od roditelja/skrbnika ispred ulaznih vrata vrtića/ulaza u garderobu u vremenu od 6.30-9.00 sati.


Vrtićka skupina „ Ražice“- dovode dijete do ulaznih vrata garderobe i pozvone 

                           

Vrtićka skupina „Račići“- dovode dijete do ulaznih vrata garderobe i pozvone 

                          

Jaslička skupina „Ribice“- pozvone na ulaznim vratima vrtića za ulaz u jaslice          

                                                 

Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu u vrtić na način da ne ulaze u ustanovu, već dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 2 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu. Dijete odgojitelj preuzima ili prepušta roditelju /skrbniku ispred ulaza u ustanovu.BORAVAK DJECE U VRTIĆU:

Dijete ulazi u ustanovu s odgojiteljicom tako da odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu te pere ruke sapunom i vodom prije ulaska u skupinu

Djeca ne nose zaštitne maske i ne koriste dezinficijens                    

Djecu treba poticati da održavaju distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih, primjereno razvojnoj dobi                                       

Djecu treba poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi

Djeca će biti upućivana na pojačane mjere higijene pranju ruka (da redovito i pravilno peru ruke prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon jela, nakon toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa, uvijek kada ruke izgledaju prljavo. 

Za pranje ruku će se koristiti topla tekuća voda i sapun, te ih sušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem.

Poticati djecu da se kod pranja ruku pridržavaju naputka za pravilno pranje.

Djecu ćemo poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom, koju poslije bacaju u kantu za otpad te peru ruke                       

Prilikom tjelesnih aktivnosti s djecom treba izbjegavat aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje (npr. brzo trčanje) i druge oblike brzog kretanja djece.

Preporuka je da djeca borave na zraku što je više moguće (na terasi sobe i dvorišta vrtića) uvijek uz poštivanje fizičke udaljenosti

Djeca ne donose u vrtić igračke od kuće osim dude varalice (zatvorenu u plastičnoj kutiji) ako je koriste

Rezervna roba djeteta donosi se u vrtić svakog petka za slijedeći tekući tjedan ( potrebno je da odstoji u vrtiću 48 do 72 sata)

U slučaju izostanka djeteta iz vrtića (jedan ili više dana), po povratku u vrtić obavezno treba dostaviti liječničku ispričnicu


PRIPREMA DJECA NA NOVE OKOLNOSTI: 

Poželjno je da roditelji razgovaraju s djecom o novim okolnostima boravka u vrtiću (manji broj djece u skupini, novi prijatelji, moguća izmjena odgojiteljica, pojačana higijena, mogućnost viđanja odraslih sa zaštitnim maskama, nova pravila i sl.)  

Roditelj pri dolasku ili pri preuzimanju djeteta ne može očekivati veću komunikaciju s odgojiteljicom vezanu uz dijete. U određenim slučajevima koji zahtijevaju duži razgovor, roditelj može zatražiti da ga odgojiteljica nazove na mobitel (što će ona učiniti u najkraćem mogućem roku)ČIŠĆENJE PROSTORA: 

Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene, a najmanje dva puta dnevno                                              

Čišćenje prostorija boravka djece provodi se u vrijeme kada su djeca na dvorištu ili nakon odlaska djece 

Zaposlenici će koristiti svoje ormariće u garderobnim prostorima i prilagoditi se danim naputcima

Didaktička oprema i igračke: koristiti će se igračke i oprema glatkih i tvrdih površina koje se lako peru, te ih svakodnevno dezinficirati

Pranje posteljine koju je dijete koristilo te radna odjeća odgojiteljica i tehničkog osoblja mijenjati će se i prati dvaput tjedno u perilici rublja na

temperaturi od 60 do 90 stupnjeva. Radna odjeća kuhinjskog osoblja i platnene zaštitne maske prati će se svakodnevno.


ULAZAK U VRTIĆ:

Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva

Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen isključivo serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba (što uključuje dosljednu provedbu protuepidemijskih mjera kao što je obvezna mjera dezinfekcije ruku, cipela i oblačenja jednokratnog mantila)


SUMNJA NA COVID-19 KOD DJELATNIKA U VRTIĆU :

U slučaju sumnje na kontakt djelatnika sa zaraženim ili oboljelim od Covid-19 ili drugog razloga za sumnju da se kod djelatnika radi o zarazi Covid-19, kod povišene tjelesne temperature i/ili respiratornih simptoma (kašalj, kratki dah), djelatnik odmah:


telefonom obavještava ravnateljicu 

telefonom obavještava izabranog liječnika obiteljske medicine radi dogovora o testiranju na SARS-COV-2 te radi utvrđivanja potrebe za bolovanjem

udaljava se s radnog mjesta ili ne dolazi na posao, te ga na radnom mjestu mijenja drugi odgojitelj/djelatnik


IZVJEŠĆE O SUMNJI NA COVID-19 INFEKCIJU:

Ime i prezime djelatnika:

Datum rođenja :

Naziv radnog mjesta djelatnika ustanove:

Adresa stanovanja:

Simptomi i znakovi:

Mjesto moguće zaraze:

Poduzete mjere zbrinjavanja:

Ime i prezime obiteljskog liječnika:

Datum: 

SUMNJA NA COVID-19 INFEKCIJU KOD DJETETA U VRTIĆU :

Ako djeca razviju simptome Covid-19 infekcije tijekom boravka u ustanovi, odgojitelj odmah obavještava ravnateljicu te roditelje koji u najkraćem roku moraju doći po dijete 

Dijete će za to vrijeme biti zbrinuto u izolacijskoj sobi  


IZVJEŠĆE O SUMNJI NA COVID-19 INFEKCIJU:

Ime i prezime djeteta:

Datum rođenja :

Ime i prezime roditelja:

Adresa stanovanja:

Naziv skupine u kojoj je dijete boravilo:

Simptomi i znakovi:

Datum pojave simptoma:

Mjesto moguće zaraze:

Poduzete mjere zbrinjavanja:

Ime i prezime pedijatra ili obiteljskog liječnika:


O svakoj sumnji na COVID-19 ravnateljica ustanove u dogovoru sa zdravstvenom voditeljicom obavještava nadležnog epidemiologa. U slučaju saznanja o mogućem prenositelju /mogućem izvoru infekcije, svaki zaposlenik dužan je odmah obavijestiti ravnateljicu. 

Ovaj protokol stupa na snagu danom donošenja.


KLASA: 601-02/20-04/06

URBROJ:2167/08-54-69-05/20-3

Tar, 15.svibanj 2020.
KONTAKT:

Ravnateljica: Suzana Parencan Munda

e-mail: ravnatelj@dvmorskikonjic.hr

tel: 091 443 0055

Zdravstvena voditeljica: Andreja Radolović

e-mail: zdravstvenavoditeljica@dvmorskikonjic.hr 

tel: 052 443 385

wave
scroll to top

povratak na vrh