logo
search

obavijest

JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu

16.11.2018.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11. i 4/18 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tar-Vabriga- Torre-Abrega, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na radno mjesto

 

  • Viši stručni suradnik za pravne poslove - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.


  • Viši stručni suradnik za komunalni sustav, javnu nabavu, tehničke poslove i projekte - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme.Prijave na natječaj, zajedno sa prilozima, mogu se podnijeti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Istarska 8, 52465 Tar-Torre, poštom ili osobno, s naznakom “Natječaj za prijam u službu“. Javni natječaj bit će objavljen i na web-stranicama Općine Tar-Vabriga-Torre-Abregahttp://tar-vabriga.hr., te na oglasnoj ploči.


Rok za prijavu: 23.11.2018

wave
scroll to top

povratak na vrh