logo
search

obavijest

POZIV- ISKAZ INTERESA ZA UPIS DJETETA U DV "MORSKI KONJIC" - SM "CAVALLUCCIO MARINO" TAR - TORRE

15.1.2019.

Dana 01.01.2019. godine započeo je sa samostalnim radom Dječji vrtić “Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“ Tar-Torre, koji je do tada djelovao kao područni vrtić DV „Radost“ Poreč.

DV „Morski konjić“ – SM „Cavalluccio marino“ Tar-Torre osnovan je od Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, koja je financirala izgradnju nove zgrade, na adresi Brajde 31A, Tar-Torre.

Kako se planira prelazak djece u novoizgrađenu zgradu, gdje postoji mogućnost formiranja novih skupina, DV „Morski konjić“ – SM „Cavalluccio marino“ Tar-Torre poziva sve zainteresirane roditelje da iskažu interes za upisom djeteta u vrtić ili jaslice.

Interes mogu iskazati popunjavanjem PRIJAVE u nastavku. Rok za dostavu prijavnog obrasca je do 20.02.2019. Prijave dostaviti na adresu sjedišta vrtića ili e-mail.

Adresa sjedišta je:

Dječji vrtić “Morski konjić“ – Scuola materna „Cavalluccio marino“ Tar-Torre

Brajde 31A

52465 Tar-Torre

E-mail: info@dvmorskikonjic.hr

wave
scroll to top

povratak na vrh